કોંગ્રેસના MLA વિરજી ઠુમ્મરએ મહિલા પોલીસ કર્મીને ધક્કો મારી દાદાગીરી કરી

Spread the love

કોંગ્રેસના MLA વિરજી ઠુમ્મરએ મહિલા પોલીસ કર્મીને ધક્કો મારી દાદાગીરી કરી

ગાંધીનગર વિધાનસભાના આજથી શરૂ થયેલ ચોમાસા સત્રના પ્રથમ જ દિવસે કોંગ્રેસના ધારાસભ્યો અને પોલીસ વચ્ચે ઝપાઝપી થઈ હતી.

વિધાનસભા સંકુલની બહાર કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય વિરજી ઠુમ્મર વિધાનસભામાં પ્રવેશતા અટકાવવામાં આવ્યા હતા. ત્યારે વિરજી ઠુમ્મરે ફરજ પર હાજર મહિલા કર્મી સાથે દાદાગીરી મહિલા કર્મીને ધક્કો મારી દીધો હતો.
પોલીસે વિરજી ઠુમ્મરને અટકાવતા ગાંધીનગરના મહિલા પી.એસ.આઈ વિરજી ઠુમ્મરના રસ્તા માં આવી ગયા હતા. જે બાદ માં વિરજી ઠુમ્મરે ગુસ્સામાં આવીને મહિલા કર્મીને ધક્કો મારી દીધો હતો. વિરજી ઠુમ્મરની પાછળ આવી રહેલા કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય ગેનીબેન ઠાકોરને પણ પોલીસે અટકાવ્યા હતા. તેમનું પર્સ ચેક કરી તેમને અંદર જવા દેવામાં આવ્યા હતા.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *