કોંગ્રેસ ની જીત માત્ર થી જ ડર લાગી રહ્યો છે : BJP રાજ્યસભા સાંસદ

Spread the love

ત્રણ રાજ્યોમાં કોંગ્રેસ ની જીત જોઈ અમને ડર લાગી રહ્યો છે. આવનાર ૨૦૧૯ માં ચૂટણીના પરિણામો શું આવશે એ વિચાર માત્ર થીજ ડર લાગી રહ્યો છે. : BJPરાજ્યસભા સાંસદ

#aajtak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *